Katılımcı Sözleşmesi

SUMMER CAMP TURKEY KATILIMCI SÖZLEŞMESİ – 2018

1) İşbu sözleşme, bir tarafta Erdem Özel Eğitim Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (sözleşmede kısaca ERDEM olarak yazılacaktır) diğer tarafta katılımcı arasında yapılmıştır. Bu sözleşme, rezervasyonu yapan imza sahibi ile birlikte kayıt formunda adı geçen tüm katılımcıları, kayıt tarihinden itibaren kampın bitiş tarihine kadar olan süreçte geçerlidir.

2) Aktiviteler, geziler, konaklama, transferler ve verilen diğer hizmetler kamp programıyla bir bütündür. Kullanılmayan herhangi bir hizmet nedeniyle para iadesi talep edilemez.

3) Summer Camp Turkey Organizasyonu normal bir turdan farklılık gösterir. Paket tur kapsamında değildir. 2018 yılında 14 gün-13 gece,  7 gün–6 gecelik dönemler halinde 6 hafta boyunca sürecektir. Farklı yaş gruplarına göre farklı kamplar düzenlenmekte ve bu kamplarda da katılımcılar farklı aktiviteler yapabilmektedir. Ayrıca bu organizasyon özel katılım koşulları ve kurallar ihtiva etmektedir. Tüm bu detaylar organizasyonun resmi sitesinde (www.summercampturkey.com) yer almaktadır ve katılımcılar organizasyona kayıt olurlarken, tüm detayları bu web sitesinde incelemiş ve kabul etmiş oldukları gayri kabili rücu olarak katılımcılar tarafından kabul edilmiş sayılır.

4) Kamp katılımcılarından, kurallara uymayanlar hakkında, Kamp Yöneticilerinin ihraç etme hakkı ve yetkisi bulunmaktadır. Herhangi bir nedenle kampa katılma hakkını kaybeden veya kamptan ihraç edilen kişinin katılım ücreti geri ödenmez.

5) Katılımcı, kampın başlamasına 1 hafta kalıncaya kadar, kampa katılım hakkını, katılım koşullarına uyan bir başkasına devredebilir. (Bu değişiklikler ancak e-posta veya faksla yapılmak zorundadır.) Ancak kaydı kesinleşen katılımcıya ücret iadesi yapılmaz.  Aynı zamanda kamp programını ve yerini sonradan değiştiren katılımcı kamp ve program şartlarını, etkinliklerini kabul etmiş olur.

6)  Organizasyonu gerçekleştiren kurumun, gerekli gördüğü durumlarda bildirim yapmaksızın kamp programında ve diğer tüm servislerde ekleme ve çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda katılımcının onayı gerekmediği gibi, kendisine iptal veya tazminat hakkı doğurmaz. Katılımcı bu şartı bilerek işbu sözleşme şartını kabul etmektedir.

7) Herhangi bir kamp döneminin, doğal afet, yangın, savaş, olağanüstü hal gibi mücbir sebeplerle gerçekleştirilememesi durumunda, katılım ücretleri ilan edilecek süreler içerisinde katılımcılara eksiksiz olarak iade edilir.

8) Bu organizasyona organizasyonun resmi sitesinden (www. summercampturkey.com) veya paydaş okulların ilgili birimleri aracılığı ile kaydolunabilir ve kayıt esnasında katılımcılara bir katılımcı numarası verilir. Katılımcı kayıt olurken bu elektronik sözleşmeyi okur ve ancak kabul ettiğinde kaydolabilir. ERDEM, sözleşme maddelerinde bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sözleşme değişikliklerinde katılımcının onayı gerekmediği gibi, kendisine iptal veya tazminat hakkı doğurmaz. Katılımcı sözleşmesinde yapılacak değişiklikler ve güncellemeler, öncesinde kayıt olmuş ve henüz hizmet almamış katılımcıları da bağlamaktadır. Katılımcı bu şartı bilerek iş bu sözleşme şartını kabul etmektedir.

9) Kamp programında ücrete dahil olan tüm hizmetler ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, bunların dışındaki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir.

10) Kamp bölgelerine ulaşım ücrete dahil değildir. ERDEM, kamp programını tamamen gerçekleştirmek kaydıyla programın seyrinde, aktivitelerde doğa şartlarına göre uyulması gereken şartlarda değişiklik yapabilir. Yapılabilecek değişik veye sözleşme kapsamındaki bildirimler, katılımcıya e-posta, sms, posta yoluyla bildirilebileceği gibi web sitesinde ilanla da yapılabilir.

11) Katılımcılar kayıt esnasında verdiği adres, telefon ve e-posta adresinin doğru olduğunu ve değişiklikler yazılı olarak bildirilmedikçe geçerli olduğunu kabul ve beyan ederler.

12) Katılımcının hizmetin kusurlu olduğundan bahisle kampı terk etmesi halinde, kampı terk ettiğini kamp yetkililerine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde katılımcı kampı terk etmemiş ve hizmeti alıp kullanmış addolunur. Ayrıca katılımcının, verilen hizmetten şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır ve katılımcı iyi niyetli sayılmaz.

13) Katılımcı, kamp programına katılırken, aldığı programın bir doğa kampı, alternatif tatil ve doğa kamp etkinliği olduğunu bilerek iş bu kamp programına katılmaktadır. Bu neden ile katılımcılar kamp tatilinden kamp yerinin, mevsimin, doğal şartların özelliklerine göre bir tatil ve konfor beklediklerini kabul etmiş sayılmaktadırlar.

14) Katılımcı, kamp yerinin özelliklerini ve program içeriğini bildiğinden, kamp yeri ve program içeriğine göre kişisel sağlık durumu ve başkaca özel durumunun uygun olduğunu kabul ederek programa kaydolduğunu, aksi durumda sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan eder.

15) Organizasyonumuza katılmak için sitemiz üzerinden kayıt yaptıran tüm kullanıcılar (katılmamışlarsa bile) vermiş oldukları e-posta ve gsm numaraları üzerinden elektronik ortamda veya sms ile tanıtım izni vermiş sayılırlar. Bu kişiler kendileri izni iptal etmedikçe izinli olarak kabul edilmektedir.

16) Kampa katılan katılımcılar, imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını web sitemiz (www. summercampturkey.com)  ve ilanlar ile öğrenmiş, kampa bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir. Kamp voucher’ı basılı olarak veya elektronik ortamda düzenlenebilir.

17) İşbu sözleşme, 3 sayfa ve 17 (OnYedi) maddeden oluşmakta olup tüm şartlar taraflarca müzakere edilmiş, anlaşılmış ve özgür iradeleri ile kabul edilerek imzalanmıştır. Doğabilecek ihtilafların çözüm yeri, İstanbul Anadolu mahkemeleridir.

ERDEM ÖZEL EĞİTİM
HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş.